Afbeelding
Fietsvergoeding

De fietsvergoeding stijgt in 2017

27/01/2017

Naar het werk gaan met de fiets biedt vele voordelen, niet alleen voor de gezondheid en het milieu, maar ook voor de portemonnee. Zo krijgen werknemers die met hun tweewieler naar het werk komen per werkelijk afgelegde kilometer een fietsvergoeding, die volledig is vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. En er is extra goed nieuws voor 2017, want dit jaar stijgt de fietsvergoeding.

Hoeveel bedraagt deze fietsvergoeding?

Jaarlijks wordt het bedrag van de (maximaal) vrijgestelde fietsvergoeding geïndexeerd. In tegenstelling tot de vorige jaren, stijgt de vrijgestelde fietsvergoeding in 2017 van 0,22 euro per werkelijk afgelegde kilometer naar 0,23 euro per werkelijk afgelegde kilometer.

Is de werkgever verplicht om de fietsvergoeding te betalen?   

Tenzij dit in het paritair comité vastgelegd is, is de werkgever u niet verplicht een tussenkomst aan te bieden wanneer de woon-werkverplaatsing met een privévervoermiddel gebeurt. De werkgever kan de fietsvergoeding uiteraard steeds op vrijwillige basis toekennen.

In de meeste sectoren is het echter sowieso verplicht een tussenkomst te betalen, omdat er ofwel een specifieke fietsvergoeding voorzien is, ofwel een algemene vergoeding voor verplaatsingen met een privévoertuig (en hier valt de fiets dus ook onder).

Voorbeelden

Een specifieke fietsvergoeding vinden we bijvoorbeeld in het paritair comité nr. 119 (voedingshandel), waar het bedrag van de fietsvergoeding 0,20 euro/km bedraagt. Deze vergoeding wordt toegekend vanaf de eerste kilometer en per effectief gepresteerde dag.

In de metaalsector (PC nr. 111) daarentegen gelden voor de fiets dezelfde regels als voor het andere privévervoer. De tussenkomst voor de verplaatsing met de fiets gebeurt op basis van een specifieke tabel die jaarlijks op 1 februari geïndexeerd wordt.

bron: Securex

Ook fietsvergoeding voor de ebike?

Om overeenkomstig de Wegcode als een klassieke fiets te worden beschouwd, moet een elektrische fiets aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. er moet sprake zijn van trapondersteuning, dit betekent dat de bestuurder zelf moet meetrappen om vooruit te komen, waarbij de elektrische motor extra kracht oplevert, en dat de motor ook stilvalt wanneer de bestuurder niet trapt; 

2. er is slechts ondersteuning van de motor tot een snelheid van 25 km/u;

3. het geleverde vermogen bedraagt maximaal 250 Watt. 

Als onze ebikes 25km/h voldoen aan deze voorwaarden en vallen dus onder de gewone fiets. Dit wil zeggen dat voor de ebike 25km/h een fietsvergoeding toepasselijk is.

bron: overheid Vlaanderen

Wat met de speed pedelec (ebike 45km/h)?

De klassieke elektrische fietsen kunnen een snelheid van 25 kilometer per uur halen. Daarnaast heb je ook de speed pedelecs, die tot 45 kilometer per uur kunnen halen.

Door een wijziging in de wegcode vallen die snelle fietsen echter onder de categorie van bromfietsen. Daardoor hebben de gebruikers geen recht op dezelfde belastingvoordelen als fietsers. Met de nieuwe wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer uitgebreid naar gebruikers van alle types elektronische fietsen.

"We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets", motiveert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de beslissing. "Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen".

Het wetsontwerp van Van Overtveldt gaat nu (25/5/2017) richting Raad van State voor advies. Na een tweede groen licht van de ministerraad verhuist de tekst dan naar de Kamer voor finale goedkeuring. Bedoeling is wel om de fiscale gelijkstelling retroactief te laten ingaan op 1 januari 2017.

bron: Hln.be