Afschaffing premie elektrische voertuigen: eind 2019

De Vlaamse Overheid schaft per 1 januari 2020 de premie af waarmee u kan genieten van een korting.
Wie het voertuig uiterlijk op 31-12-2019 bestelde (bestelbon als bewijs), kan nog tot en met 31 oktober 2020 de premie aanvragen!

Procedure

Procedure voor natuurlijke personen

De premie-aanvraag gebeurt in 1 stap.

U kan de aanvraagprocedure pas opstarten NA de inschrijving van uw elektrische wagen, de wagen op waterstof, elektrische bromfiets of elektrische motorfiets. Gelieve, voor u start met de aanvraag, volgende documenten bij de hand te nemen:

- de identiteitskaart van de persoon op wiens naam de wagen/bromfiets klasse B/motorfiets werd ingeschreven;

- een scan van de factuur (samengevoegd in 1 pdf-document)(*);

- een scan van het betalingsbewijs voor het volledige factuurbedrag (samengevoegd in 1 pdf-document)(*);

-Een scan van het kentekenbewijs EN identificatie van het voertuig (inschrijvingsbewijs) samengevoegd in 1 pdf document (*).

Opgelet: Er worden veel dossiers ingediend met een onvolledig inschrijvingsbewijs, waardoor er een grote vertraging ontstaat bij het uitbetalen van de premie. Een voorbeeld van een volledig inschrijvingsbewijs vind je hier.

U vult binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) onderstaand webformulier in met een aantal persoonsgegevens en een aantal gegevens over het aangekochte voertuig.

De premie kan uitsluitend online worden aangevraagd.

Na het indienen van het webformulier ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is. Het VEA onderzoekt vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart.

Procedure voor vzw's en autodeelbedrijven

  • Zodra u uw voertuig is ingeschreven, kunt u de premie aanvragen. U kunt in 1 aanvraag meerdere voertuigen aanmelden.
  • U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV)het voertuig online aanmelden.
  • Op energiesparen.be vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure voor vzw's en autodeelbedrijven en een link naar het online premie-aanvraag.

Zelfstandigen & firma's

  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eenmalig per voertuigtype een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld: bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een voertuig in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.

Bedrag

De premiehoogte is afhankelijk van de

  • datum van de online aanmelding na ingebruikname van het voertuig
  • en de cataloguswaarde(inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van het voertuig.

Motorfietsen en bromfietsen klasse B

Premie bij aanmelding vanaf 15-4-2018 of in 2019
Motorfiets1.500 euro
(maximaal 25% van de catalogusprijs)
Bromfiets klasse B
(klasse A komt niet in aanmerking)

750 euro
(maximaal 25% van de catalogusprijs)

Lijst met bromfietsen die in aanmerking komen.
Al onze modellen komen in aanmerking!

Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro per jaar. Als het maximumbudget dreigt op te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen.

bron: vlaanderen.be