Afbeelding
Premie elektrische scooters Vlaamse overheid tot € 750 of € 1500

De Vlaamse regering heeft op 9-3-2018 beslist om de premie te wijzigen. De doelgroep wordt uitgebreid naar vzw's en aanbieders van autodelen. De premiebedragen blijven in 2018 en 2019 even hoog als in 2017 (dus max. 4000 euro premie). Bovendien wordt de premie vanaf 15-4-2018 uitgebreid naar motorfietsen en bromfietsen klasse B (met uitzondering van speed pedelecs). De premie voor een motorfiets kan oplopen tot 1.500 euro; voor een bromfiets klasse B tot 750 euro (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs).

 

Wat moet u weten?

 • Maximale premie voor een B-klasse bromfiets: € 750 (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs). Vb. Een e-scooter van € 2000 krijgt een premie van € 500.
 • Maximale premie voor een motorfiets: € 1500 (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs).
 • Voertuigen komen in aanmerking met een inschrijving na 15/4/2018.

Voertuigen die ingeschreven werden voor 15/4/2018 komen niet in aanmerking!

 • Binnen 3 maand na inschrijving de aanvraag indienen.
 • Enkel online aan te vragen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De premie is er voor natuurlijke personen, vzw's en aanbieders van autodelen. De premie geldt dus niet voor andere bedrijfswagens.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bvb. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF, VZW). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.
 • Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie per voertuigtype.
 • Het moet gaan om een nieuwe wagen, ingeschreven vanaf 1-1-2018 (of eerder voor particulieren) of om een nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets, ingeschreven van vanaf 15-4-2018.
 • De premie is er alleen voor
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
  • bromfietsen klasse B
  • motorfietsen
 • De premie is er uitsluitend voor 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen) of voertuigen met brandstofcellen (op waterstof). Elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (range extender) komen niet in aanmerking (bvb. BMW i3 met range extender).
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest.
 • U moet het voertuig minstens drie jaar behouden.
 • U moet uw premie binnen de 3 maand na de eerste inschrijving bij de Dienst voor Inschrijving van voertuigen (DIV) online aanvragen.

Let op:

De premiehoogte is vanaf nu afhankelijk van de datum van aanmelding na ingebruikname van het voertuig. Uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij de DIV moet de premie aangevraagd worden en moeten alle bewijsstukken (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) online bezorgd worden aan het VEA.

Afbeelding